Pomniki przyrody

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody nieożywionej i ożywionejw pobliżu naszej agroturystyki. Zachęcamy do obejrzenia. Numeracja pochodzi z rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Bydgoszczy

Pomniki przyrody nieożywionej

222 Jaskinia "Bajka" na zboczu parowu w parku dworskim w miejscowości Gądecz, gmina Dobrcz

246 głaz narzutowy na skarpie 20 m od drogi: Górna Grupa - Mniszek w miejscowości Stare Marzy, gmina Dragacz, wymiary: obwód 580 cm

535 źródło "Świętego Rocha" w miejscowości Topolno, gm. Pruszcz Pomorski

1385 dwa źródliska o pow. 150 m2 "Oczy Jarużyna" w miejscowości Jarużyn

Pomniki przyrody ożywionej

209 dwa dęby szypułkowe (325 i 600 cm), Strzyżawa, gmina Dąbrowa Chełmińska;

210 dąb szypułkowy (346 cm), cmentarz poewangelicki w Wielkiej Kępie, gmina Dąbrowa Chełmińska;

211 dwie lipy drobnolistne (320 i 380 cm), dwa żywotniki wschodnie (130 i 220 cm), kasztanowiec zwyczajny (300 cm) cmentarz w Ostromecku, gmina Dąbrowa Chełmińska;

212 dwa dęby szypułkowe (300 i 340 cm) trasa Bydgoszcz-Chełmno w Ostromecku, gmina Dąbrowa Chełmińska;

213 i 214 jedenaście lip drobnolistnych (300-650 cm), siedemnaście dębów szypułkowych (255-455 cm), dwadzieścia kasztanowców zwyczajnych (280-360 cm), cztery buki zwyczajne (260, 300, 340, 360 cm), klon zwyczajny (355 cm), sosna wejmutka (240 cm), sześć wiązów szypułkowych (240-440 cm), dwa dęby bezszypułkowe (300 i 350 cm), olsza czarna (260 cm), jesion wyniosły (320 cm), zabytkowy park pałacowy w Ostromecku, gmina Dąbrowa Chełmińska;

215 topola czarna o nazwie "Mariańska" (860 cm), w Ostromecku, gmina Dąbrowa Chełmińska;

217 dąb szypułkowy (615 cm), w lesie w Strzyżawa, gmina Dąbrowa Chełmińska;

223, 224,
949 i 1349
 dwa dęby szypułkowe (326 i 334), żywotnik zachodni (150 cm), topola czarna (505 cm), jesion wyniosły (418 cm) i miłorząb dwuklapowy (237 cm) zabytkowy park dworski w miejscowości Gądeczu, gmina Dobrcz;

226 lipa drobnolistna (590 cm) w parku wiejskim w Kozielecu, gmina Dobrcz;

234, 955, 1350 dwa dęby szypułkowe (316 i 542 cm), dwa buki zwyczajne (326 i 405 cm), cis pospolity w formie krzewiastej, cis pospolity (80 cm), dwa modrzewie europejskie (243 i 282 cm) i
lipa drobnolistna (636 cm) w parku w Strzelcach Górnych, gmina Dobrcz;

235, 958 jesion wyniosły (348 cm) i trzy dęby szypułkowe (296, 475, 528 cm) w parku w Trzęsaczu, gmina Dobrcz;

238 dąb szypułkowy (620 cm) w Dragaczu, gmina Dragacz;

239 trzy dęby szypułkowe (250, 280, 350 cm) na cmentarzu w Górnej Grupie, gmina Dragacz;

240, 241, 959 lipa drobnolistna (336 cm), buk zwyczajny (350 cm), buk zwyczajny odmiany czerwonej (350 cm), jesion wyniosły (290 cm), osiem dębów szypułkowych (300-520) w parku w Górnej Grupie, gmina Dragacz;

243 dąb szypułkowy (400 cm) w miejscowości Mniszek, gmina Dragacz;

245 dąb szypułkowy (520 cm) przy plebani w miejscowości Wielki Lubień, gmina Dragacz;

455 trzy dęby szypułkowe (270, 330, 360 cm) w miejscowości Mątawy, gmina Nowe;

456 dąb szypułkowy (360 cm) w miejscowości Mątawy, gmina Nowe;

457 dwa dęby szypułkowe (383, 600 cm) w miejscowości Mątawy, gmina Nowe;

463 dwie robinie grochodrzew (300, 310 cm) na cmentarzu katolickim w miejscowości Nowe;

464 aleja przydrożna, sześćdziesiąt trzy kasztanowce zwyczajne (300-400 cm), sześć klonów zwyczajnych (145-300 cm), pięć lip drobnolistnych (235-555 cm), dziewiętnaście jesionów wyniosłych (160-460 cm) i jeden dąb szypułkowy (300 cm) na trasie Nowe-Tryl, gmina Nowe;

465 aleja przydrożna, sto sześćdziesiąt lip drobnolistnych (287-450 cm), dwanaście jesionów wyniosłych (140-260 cm), dwa dęby szypułkowe (360, 376 cm) i jeden kasztanowiec zwyczajny (200 cm) w miejscowości Tryl, gmina Nowe;

496 sześć lip drobnolistnych (200-340 cm) w miejscowości Jarużyn, gmina Osielsko;

498 trzy dęby szypułkowe (310, 315, 380 cm) w miejscowości Czarnówczyn, gmina Osielsko;

499 dąb szypułkowy (350 cm) w miejscowości Czarnówczyn, gmina Osielsko;

500 kasztanowiec zwyczajny (297 cm) w miejscowości Czarnówczyn, gmina Osielsko;

501 dąb szypułkowy (265 cm) w miejscowości Czarnówczyn, gmina Osielsko;

502 dąb szypułkowy (262 cm) w miejscowości Czarnówczyn, gmina Osielsko;

528 cztery dęby szypułkowe (290, 330, 331, 390 cm) w parku w Luszkowie gmina, Pruszcz Pomorski;

696, 857, 1287 dwa buki zwyczajne odmiany zwisłej (280, 297 cm), daglezja zielona (230 cm), miłorząb dwuklapowy (208 cm), buk zwyczajny odmiany czerwonej (286 cm), jesion wyniosły (580 cm), dwa dęby szypułkowe (2x270 cm), dwa modrzewie polskie (232, 205 cm) w parku dworskim w Sartowicach, gmina Świecie;

734 grusza pospolita (150 cm) w Bzowie, gmina Warlubie;

805 sto dwadzieścia dębów szypułkowych (218-380 cm), dziesięć jesionów wyniosłych (170-290 cm), dwanaście klonów jaworów (170-190 cm) przy drodze od Małego Stwolna do Wielkiego Stwolna, gmina Dragacz;

856 dąb szypułkowy (300 cm) w miejscowości Gruczno, gmina Świecie;

946 lipa drobnolistna (360 cm) w parku w miejscowości Nowy Dwór, gmina Dąbrowa Chełmińska;

947 trzy cisy pospolite (89, 100 i 129 cm), dwa cisy pospolite w formie krzewiastej, w parku w miejscowości Reptowo, gmina Dąbrowa Chełmińska;

950 kasztanowiec zwyczajny (294 cm) w parku wiejskim w miejscowości Kozielec, gmina Dobrcz;

956 dwa dęby szypułkowe (311, 272 cm) w parku wiejskim w Suponinie, gmina Dobrcz;

1093 kasztanowiec zwyczajny (312 cm) i jesion wyniosły (318 cm) w parku w Jarużynie, gmina Osielsko;

1095 cztery lipy drobnolistne (384-400 cm) w parku w Grabowie, gmina Pruszcz Pomorski;

1096 dąb czerwony (330 cm), robinia grochodrzew (278 cm), lipa drobnolistna (412 cm), wiąz szypułkowy (377 cm), dwa platany klonolistne (300, 305 cm) w parku w Luszkowie, gmina Pruszcz Pomorski;

1133 trzy cisy pospolite w formie krzewiastej, żywotnik wschodni (78 cm), trzy żywotniki zachodnie (62, 70, 92 cm), dwa żywotniki olbrzymie (63, 75 cm), dwa głogi jednoszyjkowe (124, 137 cm) w parku w miejscowości Żurawia Kępa, gmina Świecie;

1240 trzy topole białe (560 cm, 500 cm, 410 cm), wierzba biała (400 cm) w miejscowości Mała Kępa, gmina Dąbrowa Chełmińska;

1241 jedenaście topoli czarnych (405-720 cm), dwie topole białe (380 i 485) w lesie w miejscowości Mała Kępa, gmina Dąbrowa Chełmińska;

1242 wierzba biała (450 cm) w lesie w Strzyżawie, gmina Dąbrowa Chełmińska;

1243 dęby szypułkowe w miejscowości Nowe Marzy, gmina Dragacz;

1288 dąb szypułkowy (291 cm) w miejscowości Niedźwiedź, gmina Świecie;

1292 topola biała (550 cm) w miejscowości Żurawia Kępa, gmina Świecie;

1340 dąb szypułkowy (370 cm) w lesie w miejscowości Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska;

1341 dwa dęby szypułkowe (345 i 355 cm) w lesie w Boluminie, gmina Dąbrowa Chełmińska;

1342 klon zwyczajny (295 cm) w lesie w miejscowości Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska;

1343 trzy dęby szypułkowe (365, 440, 480 cm) w lesie w Boluminie, gmina Dąbrowa Chełmińska;

1344 dwa dęby szypułkowe (348 i 358 cm) w lesie w Boluminie, gmina Dąbrowa Chełmińska;

1345 dąb szypułkowy (405 cm) w lesie w miejscowości Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska;

1346 buk zwyczajny (360 cm) w lesie w Wałdowie Królewskim, gmina Dąbrowa Chełmińska;

1347 sześć daglezji zielonych (250-280 cm) w lesie w Boluminie gmina Dąbrowa Chełmińska;

1348 dwa buki zwyczajne (2x300 cm) w lesie, gmina Dąbrowa Chełmińska;

1351 jesion wyniosły (307 cm) w miejscowości Michale, gmina Dragacz;

1352 dąb szypułkowy (437 cm) w miejscowości Michale, gmina Dragacz;

1372 pięć buków zwyczajnych odmiany czerwonej (162-230 cm) w Kozielecu, gmina Nowe;

1373 topola czarna (576 cm) w miejscowości Kozielec, gmina Nowe;

1383 dąb szypułkowy (415 cm) w miejscowości Jarużyn, gmina Osielsko;

1384 dąb szypułkowy (364 cm) w lesie w miejscowości Jarużyn, gmina Osielsko;

1407 jesion wyniosły (282 cm) w miejscowości Gruczno, gmina Świecie;

Numeracja z rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Toruniu

1 dwa dęby (326, 350 cm) w lesie leśnictwa Chełmno, gmina Chełmno;

32 trzy klony polne (197-240 cm) w lesie leśnictwa Chełmno, gmina Chełmno;

155 klon (302 cm), sześć dębów (270-302 cm) w parku w miejscowości Grubno, gmina Stolno;

188 dwa wiązy (300, 342 cm), dąb (260 cm) w lesie leśnictwa Chełmno, gmina Chełmno;

189 dąb (428 cm), wiąz (326 cm) w lesie leśnictwa Chełmno, gmina Chełmno;

190 cztery jesiony wyniosłe (246-293 cm) w lesie leśnictwa Chełmno, gmina Chełmno;

214 cis pospolity (126 cm) w parku w miejscowości Płutowo, gmina Kijewo Królewskie;

282 dwa cisy (33, 110 cm) na placu przy ul. Wodnej w mieście Chełmno;

283 sosna czarna (196 cm) w ogrodzie przy Klasztorze Szarytek w mieście Chełmno;

284 buk odmiana czerwonolistna (415 cm) na placu śródmiejskim w mieście Chełmno;

285 dąb (310 cm) w miejscowości Łęg, gmina Chełmno;

286 dąb (355 cm) w miejscowości Klamry, gmina Chełmno;

310 aleja przydrożna, siedemdziesiąt dziewięć lip (183-476 cm), osiemnaście klonów (167-388 cm), osiem dębów, cztery jesiony, trzy kasztanowce, jawor przy drodze Unisław-Gołoty, gmina Unisław;

342 trzy dęby (255-325 cm), dwa jesiony (132, 139 cm) w lesie leśnictwa Rybieniec, gmina Stolno;

390 dwa dęby (280, 340 cm) w lesie leśnictwa Łunawy, gmina Chełmno;

391 wiąz (360 cm) w lesie leśnictwa Łunawy, gmina Chełmno;

392 sześć dębów (230-290 cm) w lesie leśnictwa Łunawy, gmina Chełmno;

393 wiąz (310 cm) w lesie leśnictwa Łunawy, gmina Chełmno;

394 dąb (265 cm) w lesie leśnictwa Łunawy, gmina Chełmno;

czternaście dębów szypułkowych (363-442 cm), pięć buków zwyczajnych (305-358 cm), dwa jesiony wyniosłe (250, 312 cm), wiąz szypułkowy (282 cm), klon pospolity (374 cm), jawor (285 cm), lipa drobnolistna (334 cm), trójiglicznik (175 cm), perełkowiec japoński (321 cm) rosnące w parku w miejscowości Grubno, gmina Stolno;

+ 3 pomniki w gm. Stolno ustanowione w 1999 r. (brak danych).


Drukuj   E-mail