AGROTURYSTYKA 
Anna i Józef Czerniak

Rezerwat Florystyczny „Augustowo”

Rezerwat leśno-florystyczny o powierzchni 6,7 ha.
Przedmiotem ochrony w rezerwacie są zbiorowiska lasów porastających tereny podmokłe.
Teren rezerwatu zajmuje torfowisko przejściowe o długości 700 m i szerokości około 130 m położone w niewielkim obniżeniu wśród borów sosnowych i pól uprawnych. Jest ono porośnięte roślinnością charakterystyczną dla torfowisk zarówno niskich, jak i wysokich. Głównymi gatunkami drzewiastymi są: brzoza omszona, wierzba szara, wierzba uszata, łozina, olsza czarna. W podmokłych zaroślach złożonych z tych drzew w północnej części rezerwatu, wśród podszytu płożonego z wierzby szarej, kruszyny i wierzby uszatej, występuje wierzba borówkolistna. Jest krzewem dochodzącym w rezerwacie 0,5 m wysokości i osiągającym południowy zasięg występowania.